در حال بارگزاری ...
آخرین خبرها
قبلی             بعدی
برگزاري دوره سلامت،ايمني و محيط زيست "HSE" در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

تاریخ خبر: 94/12/24

 Ø¯ÙˆØ±Ù‡ سلامت،ايمني Ùˆ محيط زيست HSE"" در آزمايشگاهها در سازمان پژوهشهاي علمي Ùˆ صنعتي ايران در تاريخ 11 اسفند ماه 1394 Ùˆ با حضور اعضاي محترم هيات علمي Ùˆ مسئولين Ùˆ كارشناسان بزرگوار آزمايشگاههاي اين مركز برگزار گرديد .مدرس اين دوره جناب آقاي مهندس احمد ياري بودند Ùˆ با توجه به سطح بالاي شركت كنندگان ،مطالب بسيار خوبي در كلاس مطرح شد Ùˆ شركت كنندگان رضايت خود را از دوره ياد شده اعلام نمودند .

 

حضور رييس محترم آزمايشگاه مركزي اين سازمان جناب آقاي دكتر آهنگراني از جمله موارد بسيار مثبت اين دوره بود .