در حال بارگزاری ...
آخرین خبرها
قبلی             بعدی
اولين كتاب درسي دانشگاهي hse در آزمايشگاهها زير چاپ رفت .

تاریخ خبر: 94/12/19

با توجه به تجربه مشاوره Ùˆ تدريس HSE در سازمانها Ùˆ صنايع Ùˆ به وبژه دانشگاهها يي  Ù†Ø¸ÙŠØ± تربيت مدرس ØŒ امام حسين (ع) ØŒ سازمان پژوهشهاي علمي Ùˆ صنعتي ايران ØŒ مراغه ØŒ لرستان Ùˆ ... Ùˆ تدوين Ùˆ برگزاري دوره هاي سلامت ،ايمني Ùˆ محيط زيست در آزمايشگاهها Ùˆ كارگاهها ØŒ خلا يك منبع كاربردي Ùˆ كم حجم براي دانشجويان Ùˆ كارشناسان آزمايشگاهها احساس مي شد كه شكر خدا 3 روز پيش كتاب راهنماي سريع Ùˆ كاربردي( مصور تمام رنگي )سلامت،ايمني Ùˆ محيط زيست در آزمايشگاهها فيپا گرفت Ùˆ ان شالله تا اخر سال 94 چاپ خواهد شد .

در صورت داشتن هرگونه سوالي  Ø¨Ø§ شركت فرآيند پژوهان گيتي تماس حاصل فرماييد .

تلگرام :@uni_lab_hse كانال سلامت ،ایمنی Ùˆ محیط زیست در آزمایشگاهها Ùˆ كارگاهها در سطح وزارت علوم Ùˆ موسسات Ùˆ دانشگاها Ùˆ مراکز تحقیقاتی  ذیربط