در حال بارگزاری ...
آخرین خبرها
قبلی             بعدی
برگزاري سومين دوره HSEدر آزمايشگاهها و كارگاهها در دانشگاه مراغه

تاریخ خبر: 94/11/28

سومين دوره سلامت،ايمني Ùˆ محيط زيست در آزمايشگاهها Ùˆ كارگاهها در دانشگاه مراغه به همت Ùˆ دعوت رئيس محترم ازمايشگاه مركزي اين دانشگاه در 24  بهمن ماه سال جاري (1394) ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد Ùˆ دكتري برگزار گرديد . مدرس اين دوره جناب آقاي مهندس احمد ياري بودند كه شركت كنندگان رضايت 91.57 درصدي خود را از مدرس اعلام نمودند . در اين دوره بالغ بر 110 نفر شركت كننده حضور داشتند Ùˆ  درپايان دوره آموزشي ØŒ آزمون پاياني نيز به عمل آمد كه به طور متوسط افزايش 220 درصدي سطح دانش فراگيران نسبت به زمان ابتداي دوره را نشان مي دهد .