در حال بارگزاری ...
آخرین خبرها
قبلی             بعدی
برگزاري سومين دوره HSEدر آزمايشگاهها و كارگاهها در دانشگاه مراغه

تاریخ خبر: 94/11/28

سومين دوره سلامت،ايمني و محيط زيست در آزمايشگاهها و كارگاهها در دانشگاه مراغه به همت و دعوت رئيس محترم ازمايشگاه مركزي اين دانشگاه در 24  بهمن ماه سال جاري (1394) ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري برگزار گرديد . مدرس اين دوره جناب آقاي مهندس احمد ياري بودند كه شركت كنندگان رضايت 91.57 درصدي خود را از مدرس اعلام نمودند . در اين دوره بالغ بر 110 نفر شركت كننده حضور داشتند و  درپايان دوره آموزشي ، آزمون پاياني نيز به عمل آمد كه به طور متوسط افزايش 220 درصدي سطح دانش فراگيران نسبت به زمان ابتداي دوره را نشان مي دهد .