در حال بارگزاری ...
آخرین خبرها
قبلی             بعدی
معرفي اتاق فكر و تبادل نظر سلامت،ايمني و محيط زيست در آزمايشگاهها و كارگاهها

تاریخ خبر: 94/11/18

با توجه علاقمندي اساتيد معظم دانشگاهها Ùˆ متخصصين Ùˆ كارشناسان محترم Ùˆ در پي راه اندازي موفق كانال تلگرامي سلامت،ايمني Ùˆ محيط زيست در آزمايشگاهها Ùˆ كارگاهها ØŒ اتاق فكر همين كانال با آدرس زير راه اندازي گرديد كه با حضور معاونين پژوهشي مراكز آموزش عالي ØŒ متخصصين Ùˆ اعضاي نظامهاي مهندسي Ùˆ كارشناسان صنايع Ùˆ ساير علاقمندان ØŒ مباحث طرح  Ùˆ به تبادل نظر پيرامون آن پراخته مي شود .

آدرس اتاق فكر و تبادل نظر سلامت،ايمني و محيط زيست در آزمايشگاهها و كارگاهها در تلگرام :

https://telegram.me/joinchat/BmqMOQOPIfCt17tKQxOSzQ