در حال بارگزاری ...
آخرین خبرها
قبلی             بعدی
معرفي اتاق فكر و تبادل نظر سلامت،ايمني و محيط زيست در آزمايشگاهها و كارگاهها

تاریخ خبر: 94/11/18

با توجه علاقمندي اساتيد معظم دانشگاهها و متخصصين و كارشناسان محترم و در پي راه اندازي موفق كانال تلگرامي سلامت،ايمني و محيط زيست در آزمايشگاهها و كارگاهها ، اتاق فكر همين كانال با آدرس زير راه اندازي گرديد كه با حضور معاونين پژوهشي مراكز آموزش عالي ، متخصصين و اعضاي نظامهاي مهندسي و كارشناسان صنايع و ساير علاقمندان ، مباحث طرح  و به تبادل نظر پيرامون آن پراخته مي شود .

آدرس اتاق فكر و تبادل نظر سلامت،ايمني و محيط زيست در آزمايشگاهها و كارگاهها در تلگرام :

https://telegram.me/joinchat/BmqMOQOPIfCt17tKQxOSzQ