در حال بارگزاری ...
آخرین خبرها
قبلی             بعدی
صلاحیتها و تقدیرنامه ها

در این قسمت لیستی از صلاحیت نامه ها و تقدیرنامه های ما را مشاهده می کنید.فرآيند پژوهان گيتي (FPG ) مفتخر به در يافت گواهي تاييد صلاحيت آموزشي در سه حوزه " مديريت ، ايمني(HSE ) و فني تخصصي حوزه نفت و گاز "از شركت ملي نفت ايران گرديد .